Meetup II. – Pavel Kordík: Meta learning (15.října 2014)

Pavel Kordík z ČVUT FIT k nám zavítal do prostor IBM na Chodově a přednášel o meta learningu. Prezentaci odstartoval tématem boostingových a bagging metod – zopakoval princip algoritmu AdaBoost, dále mluvil obecně o ensemble metodách a o tom, proč vlastně fungují.

Pavel Kordík
Přednáška může začít. Marek Modrý, Pavel Kordík (zleva).

Ve druhé části jsme naťukli samotné téma meta learningu – budování databází datasetů a algoritmů, které na nich dobře fungují. Využití těchto technik v praxi doložil jejich aplikací v produktu společnosti Modgen, jejímž je spoluzakladatelem.

Po skončení úvodní přednášky následovala zajímavá diskuze – posluchači se chtěli dozvědět nejvíce zejména detaily implementace a funkcionality výše zmíněného Modgen systému. Hovořili jsme například o tom, jak přesně se optimalizují obecné šablony klasifikátorů a jak se do nich hledají parametry. Z publika bylo také několik dotazů na metodiku měření výkonu naučených klasifikátorů, které Pavel s radostí zodpovídal.

Po mírně moderované diskusi jsme se přesunuli do nedalekého restauračního zařízení, kde dále odborná diskuse pokračovala návrhy na vylepšení ModGenu a dalšího směřování formátu MLMU.

Posluchači Pavla Kordíka
Posluchači během diskuse.

 

Prezentace: k dispozici zde.

Videozáznam: bohužel není k dispozici.