POZVÁNKA – 29. května 2015 – Lightning Talks #3

Přijměte naše pozvání na třetí Lightning talks meetup, na kterém tentokrát vystoupí 4 speakeři na dále uvedená témata.

Kdy: 27.5.2015 od 18:30

Kde: Paralelní Polis, Dělnická 43, Praha 7

Program meetupu

Ondřej Fikar – Machine learning in cyber security; Tor detection

Please note that this particular talk will be held in English.

Abstrakt: I will (very briefly) introduce some threats which are lurking under the surface of the Internet and describe how can machine learning help to deal with cyber security problems. As a concrete example I will present a method for Tor detection.

Jan Tkacik – Neural Turing Machine

Abstrakt: Neural turing machine rozširuje možnosti neurónovej siete o interakciu z externou pamäťou. Výsledkom je štruktúra ktorá je analogická s Von Neumannovskou architektúrou súčasných počítačov avšak je ju možné učiť klasickými gradientnými metódami. Prvé experimenty ukazujú, že sieť sa je schopná učiť jednoduché algoritmy ako kopírovanie alebo radenie len na základe vstupov a výstupov. V prednáške si v krátkosti ukážeme ako to celé funguje, prečo stojí za to zaoberať sa touto štrukúrou ďalej, ale aj problémy ktoré vznikajú pri učení takejto štruktúry.

Petr Baudiš – Distribuované reprezentace významů a znalostí

Abstrakt: Krátký přehled nejmodernějších trendů v porozumění textu – od word2vec k distribuovaným reprezentacím celých vět a toho, co znamenají. V jakých aplikacích to pomůže, přehled benchmarků a snad i několik krátkých demo. Výchozí bod – arXiv:1503.00185.